Utökade insatser för ett tryggare Helsingborg

Trygghetsfrågorna står högt upp på stadens agenda och stadsledningsförvaltningen föreslår nu att det tillförs ytterligare närmare 5,5 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder.

Helsingborg ska vara en säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsfrågorna står högt upp på stadens agenda och stadsledningsförvaltningen föreslår nu att det tillförs ytterligare närmare 5,5 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder. Pengarna ska bland annat gå till en förlängning av Södervärdarna samt en satsning på trygghetsskapande teknik. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att genomföra extra insatser inom det trygghetsskapande arbetet i staden. Åtgärderna har gett resultat och varit till nytta i arbetet med att skapa ett tryggare Helsingborg. Nu föreslår stadsledningsförvaltningen att åtgärderna utökas och förlängs.

Sammanlagt handlar det om ett tillskott på närmare 5,5 miljoner kronor. Pengarna föreslås bland annat gå till en förnyad satsning på de så kallade södervärdarna. Här föreslås att stadsbyggnadsnämnden och arbetsmarknadsnämnden tillsammans får närmare 800 000 kronor för rekrytering av tre värdar och en handledare till dessa.

Därtill föreslås att arbetsmarknadsnämnden får 600 000 kronor för att stärka och utveckla arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bedrägerier riktade mot stadens bidragsverksamhet. Även socialförvaltningen föreslås få 600 000 kr. Detta för att öka kunskapen och utveckla samarbetet mellan staden, polisen och krognäringen för en tryggare krogmiljö.

Fastighetsnämnden föreslås i sin tur få 3,5 miljoner kronor i investeringsmedel för att utveckla arbetet med trygghetsskapande teknik i den offentliga miljön.

– Trygghetsfrågan är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi har satsat stora resurser på att göra Helsingborg till säker plats att bo och verka i och det har gett resultat. Men vi behöver göra mer och förstärker därför nu det arbetet ytterligare, säger Christian Orsing (M), kommunalråd och ordförande för beredningen Tryggare Helsingborg.

Förslaget behandlas av kommunstyrelsen den 25 maj och därefter i kommunfullmäktige den 15 juni.

Total
0
Shares