Helsingborg utses till Sveriges bästa cykelstad

En av framgångsfaktorerna för cykelfrämjande åtgärder i Helsingborg är bred samverkan inom staden. Foto Lotta Wittinger.

Idag presenterade Cykelfrämjandet resultatet i årets upplaga av Kommunvelometern: Helsingborg är Sveriges bästa cykelstad. Ett långsiktigt arbete med cykelfrämjande åtgärder, tillsammans med goda samarbeten, gör att Helsingborgs stad kammar hem utmärkelsen 2022.

Kommunvelometern är en stor nationell granskning som mäter och jämför kommunernas cykelfrämjande insatser under föregående år. Det är ett uppskattat verktyg hos lokala politiker och trafikplanerare för att kunna se hur deras kommun står sig i jämförelse med andra, och för att se utveckling, förändring och effekter över tid. 

Helsingborg har legat bland topplaceringarna i Cykelfrämjandets mätning de senaste åren, och har stadigt klättrat uppåt på listan sett till större kommuner med över 100 000 invånare. Att staden nu tar hem utmärkelsen ”Sveriges bästa cykelstad” är ett resultat av ett långsiktigt fokus och många satsningar på cykling, kombinerat med goda samarbeten med många involverade, inte minst över förvaltningsgränserna.

– Det känns så bra att vi blivit uppmärksammade för vårt långsiktiga arbete med cykelfrågor. Utmärkelsen Sveriges bästa cykelstad är ett stort erkännande för det arbete som vi beslutat om, i politisk enighet, och som våra tjänstepersoner så väl genomfört, säger Mats Werne (L), förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Stadens investeringar i cykelinfrastruktur ger oss goda förutsättningar för en framtida hållbar stad. Vårt viktiga påverkansarbete med olika mobilitetsåtgärder hoppas vi bidrar till att ge extra goda förutsättningar för att sätta sig på sadeln och att cykeln kommer vara det självklara valet för allt fler framöver. Vi ser att turistcyklingen har ökat explosionsartat i Helsingborg med omnejd och hoppas att även våra invånare ska haka på den trenden i allt större utsträckning, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen.

Total
0
Shares