Helsingborg utses till en av EU:s klimatsmarta städer

Helsingborgs stad har som en av 100 europeiska städer utsetts att ingå i EU:s satsning Climate-Neutral and Smart Cities. Samtidigt höjer staden ambitionerna för klimat- och miljöarbetet och siktar nu på att uppnå klimatneutralitet redan till år 2030. – Det här är en stor ära och ytterligare ett bevis på att vi är bland de ledande städerna i Europa när det kommer till hållbarhet och innovation, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad. 

Det var vid årsskiftet som staden ansökte om att bli en del av EU-missionen Climate-Neutral and Smart Cities. Missionen syftar till att hitta konkreta lösningar kopplade till städernas omställningsarbete och nu står det klart att Helsingborg är en av 100 städer som valts ut att ingå i samarbetet.

Samtidigt skärper staden målen för sitt klimat- och miljöarbete och siktar nu på att uppnå klimatneutralitet år 2030, något som samtliga städer som valts ut i satsningen förbinder sig till. 

– Det är väldigt glädjande att vi är utvalda att ingå i EU-missionen Climate-Neutral and Smart Cities. Det är ett kvitto på det innovativa klimatarbete som Helsingborgs stad driver och på att vårt offensiva arbete med H22 är helt rätt, vilket har spelat stor roll för att vi har valts ut. För att bli klimatneutrala redan år 2030 krävs starka innovationspartnerskap. Att nu vara med i den här EU-satsningen öppnar upp massor med europeiska möjligheter för Helsingborg och Helsingborgs aktörer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad och fortsätter:

– Ska vi klara den globala omställningen krävs det att vi lär av varandra och att vi säkerställer att de innovationer som fungerar på ett ställe replikeras och sprids. Om en månad slår vi upp portarna för H22 City Expo, Europas största arena för hållbar stadsutveckling. Under 35 dagar kommer besökare från hela världen kunna ta del av aktiviteter och innovationer som fokuserar på hur vi formar framtidens stad och driver klimatagendan. Då kommer vi bland annat lansera Helsingborgsdeklarationen, en satsning där vi tillsammans med näringslivet tar sikte på att Helsingborg ska bli Europas mest hållbara och snabbrörliga logistiknav, säger han.

Missionen Climate-Neutral and Smart Cities har två mål. Dels att på EU-nivå leverera 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030, dels att fungera som experiment och innovationshubb i syfte att stödja Europas omvandling till en grönare, hälsosammare, mer inkluderande och motståndskraftigare kontinent till år 2050.

Det är staden som helhet, inklusive de kommunala bolagen, som ställt sig bakom deltagandet i missionen. I och med deltagandet erbjuds staden bland annat skräddarsydd rådgivning och hjälp från the Mission Platform, förtur till vissa EU-medel för att stötta finansieringen av omställningsarbetet samt möjlighet att delta i stora innovationsåtgärder och pilotprojekt.

– Jag är stolt över att vi har tagit det här steget och att vi nu har valts ut att ingå i EU-missionen. Vi ligger i framkant på det här området och nu får vi ytterligare möjligheter och resurser för att kunna ta oss ännu längre, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Alla städer som valts ut kommer nu att utveckla ett klimatkontrakt på EU-nivå samt en klimatinvesteringsplan. Det arbetet kommer påbörjas tidigast i mitten av 2022.

Så fungerar klimatkontraktet:

 • En överenskommelse mellan staden och EU
 • Undertecknas av den politiska ledningen i staden och EU-kommissionen
 • Inte bindande
 • Ska innefatta en bredd av aktiviteter för att uppnå missionen om klimatneutralitet
 • Fokus ligger på att hitta och prova nya innovativa styrmodeller
 • Medborgarengagemang och vikten av att dialog förs med invånarna betonas i arbetet
 • Ska innehålla en klimatinvesteringsplan

Det här får Helsingborg för sin medverkan:

 • Skräddarsydd rådgivning och hjälp från the Mission Platform (utvecklas specifikt för att stötta städers omställning)
 • Deltagande städer får förtur till vissa EU-medel för att stötta finansieringen av omställningsarbetet
 • Möjlighet att delta i stora innovationsåtgärder och pilotprojekt (som kan handla om exempelvis Carbon Capture)
 • Stöd av nationellt samordningsnätverk – Viable Cities i Sverige
 • Nätverksmöjligheter, lärande och utbyte av erfarenheter mellan städer

Vad är en EU-mission?

EU-missioner är ett nytt sätt för EU att ta sig an gemensamma utmaningar i Europa. De syftar till att hitta konkreta lösningar och skapa kännbara resultat till 2030. EU-missionerna sätter fokus på forskning, innovation, styrning och medborgarengagemang som viktiga drivkrafter för en positiv och hållbar utveckling.

EU-missionerna är ett sätt att säkerställa att finansiering går till rätt saker, men också att mobilisera samarbetspartners i både den privata och offentliga sektorn.

Total
0
Shares