Blåbetong i bostäder – Det här behöver du veta

Blåbetong är ett byggmaterial som var i bruk mellan 1929 och 1975. Materialet blev snabbt populärt tack vare att det var lätt att bygga med. 

Finns blåbetong i mitt hus?

Eftersom blåbetong var så utbrett som byggmaterial kan många äldre bostäder innehålla det. Om ditt hus uppfördes mellan 1929 och 1975 finns en möjlighet att det innehåller blåbetong. Det är dock viktigt att förstå att närvaron av blåbetong inte automatiskt innebär en hälsorisk.

Hur påverkar blåbetong radonhalterna?

Det enda sättet att upptäcka radon i din bostad är genom att utföra en radonmätning. Genom en sådan mätning kan du avgöra om radonhalterna överskrider det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Blåbetong kan orsaka extremt höga radonhalter, ibland över 1000 Bq/m3. För att uppnå pålitliga resultat bör radonmätningen utföras under den så kallade eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till april. Mätperioden bör vara minst två månader. Det är dock värt att notera att när ett hus innehåller detta material innebär det inte automatiskt att radonhalten är hög.

Vad gör jag om radonhalterna är förhöjda?

Om din radonmätning avslöjar höga radonhalter är nästa steg att fastställa orsaken. För att undersöka om det kan bero på blåbetong kan en gammamätning genomföras. Denna metod ger snabba och direkta svar genom att mäta gammastrålning som avges av den radioaktiva betongen. Om blåbetong bekräftas är den mest effektiva åtgärden för att reducera radonhalterna i inomhusluften är att förbättra ventilationssystemet. Att ta bort och ersätta blåbetong kan vara en potentiellt kostsam och omfattande process. 

Blåbetong kategoriseras inte som farligt avfall, även om det utsöndrar radongas. Privatpersoner kan deponera mindre mängder på återvinningsstationer/centraler, men det är viktigt att undvika damm.

Radonmätning är den enda säkra metoden att garantera en säker inomhusmiljö fri från radon!

Relaterad information:
Radon messgerät

Total
0
Shares