2022 års vinnare av Rosenkransen är Programmet för odlad mångfald

Foto: Personalen i Pom (Programmet för odlad mångfald) vid rosen ‘Great Western’ som ingår i sortimentet Grönt kulturarv®. Sittande från vänster Alva Lindvall och Karin Persson, stående från vänster Helena Persson, Linnea Oskarsson och Erik de Vahl.

Rosenkransen 2022, Fredriksdals utmärkelse till rosens ära, tilldelas Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar, Programmet för odlad mångfald. Årets pristagare offentliggjordes lördag 2 juli 14.30 på Fredriksdal museer och trädgårdar, under Rosdagarna.

Kriterier för juryns bedömning

Att med kunskap, passion och kreativitet inspirerat till ökat intresse för rosor och bidragit till att sprida kännedom om rosors skönhet, historia, doft, kunskap eller på annat sätt förmedlat rosens magi.

Juryns motivering

Programmet för odlad mångfald genomförde Rosuppropet under sex år i början av 2000-talet. Rosinventeringen hade till sin hjälp över 100 volontärer. Efter utbildning i rosidentifiering, inventeringsteknik och informationsinhämtning gav de sig ut i landet för att dokumentera rosor som gått i arv i generationer. Många engagerade sig och utvecklades i sin passion för rosor.

Allmänheten bjöds in till Kom-och-visa-dagar, en slags Antikrundan för rosor. Träffarna förlades till lokalt välkända trädgårdsmiljöer, genomfördes i samarbete med lokala aktörer och blev välbesökta arrangemang. Nya kontakter knöts, många tips kom in och man fick fördjupad kunskap både om bygdens rosor och om lokalhistorien. 

De mest intressanta rosfynden samlades in och provodlades på Fredriksdal museer och trädgårdar. Under i genomsnitt åtta odlingssäsonger följdes 1400 kloner. Slutligen valdes 331 kloner ut för långtidsbevarande i Nationella genbanken i Alnarp. Urvalet inbegrep morfologiska och molekylära jämförelser såväl som bedömningar av sundhet, växtsätt, prydnadsvärde och doftegenskaper. Nu har boken om de insamlade rosorna och deras historier kommit – Rosarvet i Nationella genbanken. En unik tvärvetenskaplig rosbok som på ett informativt och samtidigt behagligt sätt förenar botanik, hortikultur, genetik och svensk kulturhistoria. 

Rosuppropet är unikt i sitt slag i omfattning, antal involverade personer och kombinationen växtmaterial och kulturhistoria. Tack till Programmet för odlad mångfald, med det inbegripet alla involverade i rosuppropet och alla som bevarat sina gamla rosor, för det enastående och viktiga arbete ni utfört för det svenska roskulturarvet!

Rosenkransens jury 2022 består av:

Helene Toresdotter – fotograf
Lars-Gunnar Lindberg – representant för Sydrosen och Svenska Rosensällskapet
Lars-Åke Gustavsson – nordens främste rosexpert (har inte varit delaktig i årets utmärkelse)
Lisa Ising – trädgårdsjournalist och författare 
Mischa Billing – sommelierer och lektor vid Örebro universitet 
Elsa Dahlrot – trädgårdsmästare på Fredriksdal museer och trädgårdar
Lena Ansebo – trädgårdshistoriker och utvecklare på Fredriksdal museer och trädgårdar Maria Axelsson – projektledare på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Om Rosenkransen

Rosenkransen delas sedan 2012 ut varje år, under Rosdagarna, av Fredriksdal museer och trädgårdar. Syftet är att uppmärksamma och premiera hängivna, passionerade och kunniga rospersonligheter som har gjort en värdefull insats för att öka intresset för rosen. Förutom ära, en rosenkrans och ett diplom tilldelas pristagaren Fredriksdals rosvas av glas, formgiven av Carina Seth-Andersson och producerad av Skrufs Glasbruk.

Total
0
Shares